Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

stosunki międzynarodowe

pierwszego stopnia stacjonarne, drugiego stopnia stacjonarne
Raport samooceny

Raport samooceny został wytworzony przez:

 • Dr hab. Piotr Bajor
 • Mgr Agnieszka Basiarz
 • Dr Edyta Chwiej
 • Dr Michał Dulak
 • Dr Maksymilian Galon
 • Dr Anna Kucharska
 • Dr Małgorzata Kułakowska
 • Dr Tomasz Pugacewicz
 • Dr Paweł Ścigaj
 • Dr hab. Adrian Tyszkiewicz
 • Dr Rafał Woźnica

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie raportu samooceny:

 • Dr hab. Piotr Bajor

Data utworzenia raportu samooceny: 2021-01-07