Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziały

akredytowane kierunki studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Wydział Geografii i Geologii

geografia i gospodarka przestrzenna

pierwszego stopnia stacjonarne
Raport samooceny

Raport samooceny został wytworzony przez:

  • dr Piotr Trzepacz
  • dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ
  • mgr Anna Strzelec
  • dr Robert Pawlusiński
  • mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska
  • mgr Grzegorz Smułek
  • mgr Anna Bartos
  • dr Łukasz Fiedeń

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie raportu samooceny:

  • dr Piotr Trzepacz

Data utworzenia raportu samooceny: 2023-03-08