Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Wydział Geografii i Geologii

geografia

drugiego stopnia stacjonarne
Raport samooceny

Raport samooceny został wytworzony przez:

  • dr Piotr Trzepacz
  • dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ
  • mgr Anna Strzelec
  • dr Robert Pawlusiński
  • mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska
  • mgr Grzegorz Smułek
  • mgr Anna Bartos
  • dr Łukasz Fiedeń

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie raportu samooceny:

  • dr Piotr Trzepacz

Data utworzenia raportu samooceny: 2023-03-08